VOLEYBOL

 

DERS襤N KODU VE ADI               : PES 300 Voleybol

DERS襤N KRED襤S襤                        : (2 2 3)

ÖRET襤M ELEMANI                   : Deniz DEM襤R

TELEFON                                    : 284.45.00/119 – 0 (543) 511.93.85

e-mail                                           : denizsalman@cankaya.edu.tr

 

DERS PROGRAMI

Uygulamal覺 ve Teorik Cuma 18:00-21:00

Balgat Kampüsü 5 Nolu Spor Salonu

 

DERS 襤Ç襤N GEREKL襤 MALZEMELER

Derslere kat覺l覺mlar覺n spor k覺yafetli olmas覺 gerekmektedir.

DERS襤N AMACI VE UYGULANII

Voleybol  spor bran覺n覺 tan覺mak amac覺yla dersler teorik ve uygulamal覺 olarak uygulanmaktad覺r. Dönem sonunda voleybol oyun kurallar覺, hakem el iaretleri, oyun kurma, oyuncu mevki ve karakteristlik özellikleri kazan覺lmas覺 hedeflenmektedir. Bunun d覺覺nda örencilerimizin voleybolu baar覺l覺 bir halde uygulayacak duruma gelmesi amaçlanmaktad覺r.

Voleybol, file ile ikiye bölünmü bir oyun alan覺 üzerinde iki tak覺m taraf覺ndan topla oynanan bir spordur.

Oyunun amac覺, topu filenin üzerinden göndererek rakip tak覺m覺n oyun alan覺na demesini salamak ve rakip tak覺m覺n ayn覺 amaca ulamas覺n覺 ise önlemektir. Tak覺mlar覺n topu rakip alana gönderirken topa en az bir kere kendi sahalar覺 içinde vurulmal覺d覺r. En fazla üç kere deebilirler blok temas覺 ile 4 kere deme haklar覺 vard覺r.

Top oyuna servis ile sokulur, servisi atan oyuncu topu filenin üzerinden rakip alana gönderir. Rally (topun oyunda kalmas覺), topun oyun alan覺na demesi, harice gitmesi veya bir tak覺m覺n hata yapmas覺na kadar devam eder.

Voleybolda bir rally kazanan tak覺m bir say覺 al覺r. Servisi kar覺layan tak覺m rallyi kazand覺覺nda bir say覺 ve servis kullanma hakk覺 kazan覺r. 

Say覺 Kazanmak

Rakip sahan覺n zeminine top temas ettii zaman.

Rakip tak覺m覺n bir hatas覺 sonucu(oyun kurallar覺na ayk覺r覺 bir davran覺 yap覺lmas覺).

Rakip tak覺m herhangi bir ihtar(uyar覺) ald覺覺nda.

Setler

Bir tak覺m en az 2 say覺 farkla 25 say覺da olduu zaman seti kazanm覺 olur.  24-25 olduu durumlarda set  2 say覺 fark oluana kadar devam eder. 3 set alan tak覺m maç覺 kazanm覺 olur. 2-2’ lik durum eitliinde 5. Set oynan覺r. 5. Set 2 say覺 fark覺 kural覺yla birlikte 15 say覺 üzerinden oynan覺r. Saha seçimi ve ilk servisi atacak tak覺m覺n seçimi oyunun ba覺nda ba hakem taraf覺ndan kura at覺覺 yap覺l覺r. Bu ekilde saha ve ilk servisi atacak tak覺m belirlenir. Kuray覺 kazanan tak覺m覺n iki seçenei vard覺r. Ya ilk servisi kullanmay覺 seçer ya da sahay覺 seçer. Voleybolda bir rally kazanan tak覺m bir say覺 al覺r (Rally Say覺 Sistemi). Servisi kar覺layan tak覺m rallyi kazand覺覺nda bir say覺 ve servis kullanma hakk覺 kazan覺r.